„Halt“ am Gehsteigrand: 5.000 Österreichische Kindergärten erhalten KFV-Kindersicherheitswarnung

273

Mit einem Rundschreiben an mehr als 5.000 Österreichische Kinderbetreuungseinrichtungen mit der Bitte, dieses gut sichtbar in den Kindergärten anzubringen, kommuniziert das KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) an alle Eltern und Betreuungspersonen Tipps und Tricks zur guten Vorbereitung der Kinder im Straßenverkehr.

„Halt“ am Gehsteigrand ist hierbei eine besonders wichtige aber auch lustige Übung, die auch schon kleine Kinder gerne umsetzen:

page3image49569296

Deutsch
„Halt“ am Gehsteigrand
Kindergartenkinder sind noch nicht selbstständig im Straßenverkehr unterwegs. Trotzdem ist es wichtig, sie bereits jetzt auf eine spätere Verkehrsteilnahme vorzubereiten. Eine Verhaltensweise, die Sie mit Ihrem Kind im Kindergartenalter bereits sehr gut üben können, ist es, vor dem Überqueren einer Straße am Gehsteigrand anzuhalten. Ob zu Fuß, mit dem Roller oder dem Laufrad: Zeigen Sie Ihrem Kind die Gehsteigkante und erklären Sie ihm, warum es hier stehen bleiben muss. Nach dem Halt am Gehsteigrand gemeinsam nach allen Seiten schauen und erst losgehen, wenn die Fahrbahn frei ist oder herannahende Fahrzeuglenker dem Kind die Querung ermöglichen.

Türkisch / Türkçe
ÖNEMLİ BİLGİ!
Kaldırım kenarında „Dur“
Anaokulu çocukları henüz kendi başlarına yola çıkmıyorlar. Yine de onları şimdiden trafiğe katılımları konusunda hazırlamak önemlidir. Anaokulu yaşındaki çocuğunuzla çok iyi uygulayabileceğiniz davranışlardan biri, caddeyi geçmeden önce kaldırımın kenarında durmaktır. İster yürüyerek ister scooter veya denge bisikleti ile: Çocuğunuza kaldırımın kenarını gösterin ve neden burada durulması gerektiğini açıklayın. Kaldırımın kenarında durduktan sonra, tüm yönlere birlikte bakın ve yalnızca yol boş olduğunda veya yaklaşan sürücüler çocuğun geçmesine izin verdiklerinde karşıya geçin.

VAŽNA INFORMACIJA!
„Zaustavljanje“ na ivici trotoara
Deca koja idu u vrtić nisu još u stanju da samostalno učestvuju u saobraćaju. Ipak, važno je da se već sada pripremaju na kasnije učešće u saobraćaju. Ponašanje koje možete da već sada trenirate sa vašim detetom je da se zaustavite pre prelaska ulice. Svejedno da li ide peške, trotinetom ili biciklom bez pedala: Pokažite svom detetu ivicu trotoara i objasnite mu zašto mora da se zaustavi na tom mestu. Poslezaustavljanja na ivici trotoara, pogledajte zajedno u svim pravcima i krenite na drugu stranu kada kolovoz bude slobodan ili kada vozači omoguće detetu da pređe ulicu.

Rumänisch / Română
INFORMAȚIE IMPORTANTĂ!
„Oprire” la bordura trotuarului
Copii de grădiniță nu sunt încă independenți în circulația pe stradă. Cu toate acestea, este important să fie pregătiți încă de acum pentru participarea la circulația stradală. Un comportament pe care îl puteți practica deja foarte bine cu copilul dvs. de grădiniță este oprirea la bordura trotuarului înainte de a traversa o stradă. Fie că se deplasează pe jos, cu trotineta sau bicicleta fără pedale: Arătați-i copilului dvs. bordura trotuarului și explicații de ce trebuie să se oprească acolo. După oprirea la bordura trotuarului, uitați-vă împreună în toate părțile și plecați mai departe numai dacă strada este liberă sau dacă vehiculul care se apropie este încă suficient de departe pentru a-i permite copilul traversarea.

Englisch / English
IMPORTANT INFORMATION!
Stop at the pavement end!
Kindergarten children are not yet travelling by themselves in road traffic. Nevertheless, it is important to prepare them now for later participation in traffic. One behaviour that you can already practise easily with your child at kindergarten age is to stop at the edge of the pavement before crossing the road. Whether on foot, scooter or bicycle: show your child the end of the pavement and explain why he or she must stop here. After halting at the pavement end, look in all directions together and only start walking when the road is clear or approaching drivers allow the child to cross’.

عربي / Arabisch
معلومة هامة!
«قف» عند حافة الرصيف
ما يزال أطفال دور الحضانة غير قادرين على التعامل لوحدهم مع حركة المرور. ومع ذلك، عليهم الاستعداد منذ الآن للتعامل لاحقاً مع حركة المرور. السلوك الذي عليك منذ الآن التمّرن عليه جيدا مع طفلك، وهو في سن رياض الأطفال، هو التوقف عند حافة الرصيف قبل عبور الشارع. سواء سيراً على الأقدام أو وهو يقود سكوتر أو دراجة هوائية: قم بالإشارة لطفلك إلى حافة الرصيف وأوضح له لماذا يجب عليه أن يبقى هنا. بعد التوقف عند حافة الرصيف، انظرا معاً إلى جميع الجهات ولا تتابعا ال ّسير إلا عند التأكد أن الطريق صار خالياً أو إذا أشار سائق المركبة إلى الطفل بالعبور.